30 C
Thailand
Monday, September 25, 2023
Homeไอทีวิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติและกำหนดเองอย่างละเอียด

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติและกำหนดเองอย่างละเอียด

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ

1. กดแท็บ Insert เลือก Page Number หรือจะดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษก็ได้

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 1
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 1

2. ต้องการให้เลขหน้าแสดงตำแหน่งไหน และมีรูปแบบยังไง ก็เลือกได้เลย ทั้งด้านบน ด้านล่าง ซ้าย ขวา ฯลฯ

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 2
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 2

3. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ แล้วหน้าต่อๆ ไป โปรแกรมก็จะเรียงเลขหน้าให้อัตโนมัติ

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 3
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 3

4. เสร็จแล้วก็คลิก Close Header and Footer หรือดับเบิลคลิกตรงกลางหน้ากระดาษ ก็สามารถพิมพ์งานต่อไปได้

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 4
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบอัตโนมัติ 4

วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก

บางครั้งเราอาจจะยังไม่อยากใส่เลขหน้าในหน้าแรก เพราะหน้านั้นอาจเป็นหน้าปก ก็สามารถกำหนดได้ง่ายๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. คลิกที่ Different First Page เพียงเท่านี้เลขหน้าก็จะเริ่มแสดงตั้งแต่หน้าที่ 2 เป็นต้นไป

วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 1
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 1
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 1-1
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 1-1

2. แต่ถ้าอยากให้เลขหน้านั้นโชว์เป็นเลข 1 ก็สามารถทำได้โดยคลิก Page Number แล้วเลือก Format Page Numbers และใส่เลข 0 ในช่อง Start at ก็เป็นอันเรียบร้อย

วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 2
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 2
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 2-1
วิธีเว้นเลขหน้าในหน้าแรก 2-1

วิธีใส่เลขหน้า Word สำหรับหนังสือ (เลขหน้าคู่และหน้าคี่ชิดคนละด้าน)

ถ้าใส่เลขหน้าตามวิธีด้านบน รูปแบบเลขหน้าจะเหมือนกันทุกหน้า ในกรณีที่เรากำหนดเลขหน้าไว้ด้านขวา แล้วมีการเย็บสันหนังสือหรือเอกสาร เลขหน้าคี่ก็จะถูกกลืนหายไปในสัน จึงต้องทำให้เลขหน้าอยู่คนละด้านนั่นเอง วิธีใส่เลขหน้าสำหรับหนังสือมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ดับเบิลคลิกที่หมายเลขหน้า ไปที่เมนู Header & Footer Tools > Design คลิก Different Odd & Even Pages เราก็จะสามารถกำหนดรูปแบบของเลขหน้าแยกตามหน้าคู่กับหน้าคี่ได้แล้ว

วิธีใส่เลขหน้า Word สำหรับหนังสือ (เลขหน้าคู่และหน้าคี่ชิดคนละด้าน) 1
วิธีใส่เลขหน้า Word สำหรับหนังสือ (เลขหน้าคู่และหน้าคี่ชิดคนละด้าน) 1

2. กำหนดรูปแบบหน้าแรก กับหน้าที่สอง หน้าคู่กับหน้าคี่ที่ตามมาก็จะใช้รูปแบบตามนั้น

วิธีใส่เลขหน้า Word สำหรับหนังสือ (เลขหน้าคู่และหน้าคี่ชิดคนละด้าน) 2
วิธีใส่เลขหน้า Word สำหรับหนังสือ (เลขหน้าคู่และหน้าคี่ชิดคนละด้าน) 2

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน

1. กดแท็บ Insert เลือก Page Number หรือจะดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษก็ได้
2. กด Page Number >> Format Page Numbers
3. เลือก Number Formats เป็น ก, ข, ค
4. หลังจากใส่เลขหน้า ก ข ค จนครบแล้ว ให้ไปที่หน้าสุดท้าย แล้วกดแท็บ Layout >> Breaks เลือก Next Page

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 4
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 4

5. โปรแกรมจะขึ้นหน้าใหม่ให้ โดยเริ่มที่ ก ทีนี้เราก็แค่เปลี่ยน Format เป็นเลข 1 แล้วก็รันเลขต่อไปได้เลย แต่หากทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์ หน้าแรกของแต่ละบท จะต้องไม่มีเลขหน้า ก็ให้ดับเบิลคลิก Header แล้วกด Different First Page เลขหน้าในหน้านี้ก็จะไม่แสดง และเริ่มแสดงเลข 2 ในหน้าถัดไป
6. หากต้องการขึ้นบทที่ 2 ก็สามารถใช้วิธีตามข้อ 4-5 ได้อีกครั้ง คือ กด Layout >> Breaks เลือก Next Page ส่วนในหน้าแรกของบทที่ 2 ก็กด Different First Page
7. ส่วนหน้าถัดไปของบทที่ 2 ให้ไปที่ Page Number >> Format Page Numbers แล้วเลือก Continue from previous section

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 7
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 7

8. เลขหน้าก็จะเรียงต่อ (หน้า 4, 5, 6) โดยเว้นหน้าแรกของบทที่ 2 (หน้า 3) ตามภาพด้านล่าง

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 8
วิธีใส่เลขหน้า Word แบบ ก ข ค และ 1 2 3 ในไฟล์เดียวกัน 8

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด