31.7 C
Thailand
Sunday, September 24, 2023
Homeการเรียน-ทำงานเคล็ดลับพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษให้ปัง ตั้งแต่ต้นยันจบ

เคล็ดลับพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษให้ปัง ตั้งแต่ต้นยันจบ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยกังวลกับการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องมาก ก็คงเครียดหนักแน่ๆ แต่ใจเย็นๆ ก่อน ครั้งนี้หมีคำตอบจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษได้ปัง ตั้งแต่ต้นยันจบจะมีหัวข้ออะไรบ้างลองไปดูกันเลย

ขั้นตอนการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

1. ทักทาย

เราจะเริ่มพูดเปิดพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษโดยการทักทายเพื่อดึงความสนใจจากผู้ฟังก่อน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. Good morning / Good afternoon / Hello everyone.
  – สวัสดีทุกคน
 2. It’s good to see you all here.
  – ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ/ค่ะ
 3. It’s great that you could join me.
  – ดีใจมากที่คุณมาฟังนะ
 4. I’m very pleased to be talking to you today.
  – ผม/ดิฉันยินดีมากที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้
 5. Thank you all for joining in.
  – ขอบคุณที่มา/เข้า (ประชุม) นะ

2. แนะนำตัว

ลำดับต่อไปเป็นการแนะนำตัว โดยเราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การแนะนำตัวแบบเป็นทางการ การแนะนำตัวแบบไม่เป็นทางการ และการแนะนำเพื่อนร่วมงานหรือผู้พูดคนอื่น

2.1 การแนะนำตัวแบบเป็นทางการ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. On behalf of XYZ company, I would like to welcome you here today. My name is Alex. I work in the marketing department.
  – ในนามของบริษัท XYZ ผม/ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านในวันนี้ ผม/ดิฉันชื่ออเล็กซ์ ทำงานในฝ่าย marketing
 2. First, let me introduce myself. My name is Alex and I am the head of marketing team of XYZ company. Today, I would like to talk about…
  – ก่อนอื่น ผม/ดิฉันขอแนะนำตัวก่อนนะครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันชื่ออเล็กซ์ เป็นหัวหน้าฝ่าย marketing ของบริษัท XYZ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ…

2.2 การกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. Hi, my name is Alex from marketing team. Today, I’d like to talk to you about…
  – สวัสดี ผม/ดิฉันชื่ออเล็กซ์ จากทีม marketing วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ…
 2. Hi, my name is Alexander. You can call me Alex.
  – สวัสดี ผม/ดิฉันชื่ออเล็กซานเดอร์ เรียกผม/ดิฉันว่าอเล็กซ์ก็ได้

2.3 การแนะนำเพื่อนร่วมงานหรือผู้พูดคนอื่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. It is my pleasure to introduce Adrian, he is our best digital marketing specialist.
  – ผม/ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำเอเดรียน เขาเป็น digital marketing specialist มือหนึ่งของเราเลย
 2. I’d like to introduce my colleague. This is Adrian.
  – ผม/ดิฉันขอแนะนำเพื่อนร่วมงานอีกคน คนนี้ชื่อเอเดรียน

3. บอกหัวข้อเรื่องที่จะพูด

หลังจากแนะนำตัวแล้ว สิ่งที่เราจะพูดต่อไปคือ การแนะนำหัวข้อเรื่องหรือจุดประสงค์ของการนำเสนอในครั้งนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. As you can see on the screen, today I’m going to talk to you about…
  – อย่างที่เห็นบนหน้าจอ วันนี้ผม/ดิฉันจะพูดถึง…
 2. Our topic today is…
  – หัวข้อของเราในวันนี้คือ…
 3. The goal of this presentation is to…
  – จุดมุ่งหมายของการนำเสนอครั้งนี้คือ…

4. บอกลำดับการนำเสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามคำถาม

4.1 ลำดับนำเสนอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. The presentation is divided into 3 parts. The first one is…
  – การนำเสนอจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ…
 2. The subject can be looked at under the following headings…
  – เนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อตามนี้
 3. I’ll begin with… next… and finally…
  – ผม/ดิฉันจะเริ่มจาก… ต่อด้วย… และสุดท้าย…
 4. First, I’ll give you a brief overview of the product. After that, I’d like to show you the market research. And then, I’ll go through the next year plan.
  – ก่อนอื่น ผม/ดิฉันจะพูดถึงภาพรวมของสินค้าซักเล็กน้อย หลังจากนั้นจะเป็นผลการทำ market research และแผนของปีถัดไป

4.2 การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. If you have any questions, please don’t hesitate to ask.
  – หากใครมีคำถามสามารถถามได้ทันที ไม่ต้องเกรงใจ
 2. I will be glad to answer your questions at the end of the presentation.
  – ผม/ดิฉันยินดีตอบคำถามทุกคำถามในตอนท้ายของการนำเสนอ
 3. Does anyone have any questions before I move on?
  – มีใครมีคำถามไหมครับ/คะ ก่อนที่ผม/ดิฉันจะพูดเรื่องต่อไป

5. เริ่มต้นการนำเสนอ

พูดเปิดพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษด้วยการเล่าถึงที่มาของหัวข้อ หรือถามคำถามเพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. I’d just like to give you some background information about…
  – ผม/ดิฉัน ขอเล่าถึงที่มาของเรื่อง…
 2. Before I start, does anyone know…?
  – ก่อนที่ผม/ดิฉันจะเริ่ม มีใครรู้บ้างว่า… ?
 3. Let me begin by explaining why…
  – ขอเริ่มด้วยการอธิบายที่มาว่าทำไม…

6. เปลี่ยนหัวข้อหรือเปลี่ยนผู้พูด

6.1 การเปลี่ยนหัวข้อ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. Now, we are moving to the next topic.
  – เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องต่อไป
 2. I’ve finished the first part and let’s move on to…
  – ส่วนแรกจบไปแล้ว ไปต่อกันที่…
 3. This leads me to the next point…
  – สิ่งนี้เชื่อมโยงไปสู่หัวข้อถัดไป

6.2 การเปลี่ยนผู้พูด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. Adrian is going to take you to the next topic.
  – เอเดรียนจะมาพูดเรื่องถัดไป
 2. Now, I will pass you over to Adrian.
  – ถึงตอนนี้ผม/ดิฉัน ขอส่งต่อให้กับเอเดรียน

7. สรุปเนื้อหา

ก่อนจะปิดการพรีเซนต์ ควรสรุปเนื้อหาที่พูดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ฟังเข้าใจและไม่พลาดประเด็นสำคัญ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. Just a quick recap of my main points…
  – สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นใหญ่ๆ ที่ผม/ดิฉันพูด…
 2. Let’s summarize what I talked about…
  – มาสรุปประเด็นที่ผม/ดิฉันพูดไปซักเล็กน้อย
 3. In conclusion… / To sum up
  – โดยสรุป…

8. สรุปจบการพรีเซนต์งาน

ในการพูดปิดพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ เราจะขอบคุณผู้ฟังที่ฟังการพรีเซนต์ครั้งนี้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ถามคำถามในตอนท้าย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 1. That brings the presentation to the end. Thank you for your attention.
  – การนำเสนอจบแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง
 2. Thank you all for listening, it was a pleasure being here today.
  – ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง ผม/ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาในวันนี้
 3. If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them.
  – หากใครมีคำถามอะไร ถามมาได้เลยนะ

เทคนิคการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

1. เปิดเรื่องให้น่าสนใจ

 • เริ่มต้นด้วยคำถาม หรือสิ่งที่กระตุ้นความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นให้ผู้ฟังรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
 • อาจเปิดด้วยเรื่องราว มุกตลกเล็กๆ หรือข้อมูลใหม่ที่ผู้ฟังน่าจะไม่เคยรู้มาก่อน

2. วางแผนก่อนนำเสนอเสมอ

 • วางโครงเรื่องที่จะพูดตามลำดับที่เหมาะสม จับประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ กำหนดเวลานำเสนอให้พอดีกับปริมาณข้อมูล
 • หาข้อมูลว่าผู้ฟังเป็นใครบ้าง มีพื้นฐานเรื่องที่จะพรีเซนต์มากน้อยขนาดไหน ควรใช้ภาษาระดับใด
 • เช็กสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้พรีเซนต์ล่วงหน้า ควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลาประมาณ 10-15 นาที

3. พูดให้กระชับได้ใจความ

 • ควรพูดแต่เนื้อหาหลัก และย้ำประเด็นสำคัญให้ชัดเจน
 • อาจสรุปอีกครั้ง เมื่อพูดจบแต่ละหัวข้อ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามคำถามเพิ่มเติม ส่วนเราเองก็ควรเก็งคำถาม และเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า

4. ทำสไลด์ PowerPoint ให้น่าสนใจ

 • ใช้รูปภาพสื่อสารเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการใช้คำยากๆ และประโยคยาวๆ
 • เลือกใช้สี ฟอนต์และเทมเพลตที่อ่านง่าย สบายตา เข้ากับเรื่องที่พูดและองค์กรของผู้ฟัง
 • ระวังอย่าให้มีคำผิด เพราะอาจทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ

5. ซ้อมพูดพรีเซนต์งานบ่อยๆ

 • ควรซ้อมจนกว่าจะพูดได้อย่างลื่นไหล 100% โดยเฉพาะการพรีเซนต์สำคัญ
 • ซ้อมพูดตั้งแต่การทักทายเล็กๆ น้อยก่อนเริ่มเข้าเนื้อหา และเตรียมคำพูดสำหรับเหตุการณ์ที่ขาดไม่ถึง เช่น อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ได้ยินเสียงไม่ชัด ขอโทษที่อาจมีเสียงรบกวน ฯลฯ

สุดท้ายนี้การพรีเซนต์ด้วยภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก แค่เราเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม ฝึกซ้อมบ่อยๆ รวมถึงการฝึกบุคลิกที่ดี ใช้น้ำเสียงน่าฟัง และพูดด้วยความมั่นใจ ก็จะทำให้การนำเสนอเป็นไปด้วยดี ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้า

อ้างอิงข้อมูลจาก
englishlessonviaskype.com
londonschool.com
ilac.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด