30 C
Thailand
Sunday, September 24, 2023
Homeการเรียน-ทำงานCover letter คืออะไร วิธีเขียนให้น่าสนใจ พร้อมตัวอย่างไทย-อังกฤษ

Cover letter คืออะไร วิธีเขียนให้น่าสนใจ พร้อมตัวอย่างไทย-อังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ หรือผู้ที่กำลังสมัครงานนอกเหนือจากการเขียนเรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอที่ดูน่าสนใจแล้ว สิ่งที่ช่วยให้โปรไฟล์ของเราเตะตา HR มากขึ้น ก็คือการเขียน Cover letter หรือจดหมายสมัครงานแนบไปด้วยนั่นเอง

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Cover letter คืออะไร หมีคำตอบได้รวบรวมข้อมูลการเขียน Cover letter ให้ปังและน่าสนใจ พร้อมตัวอย่างการเขียน Cover letter เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมาฝากกัน ไปดูกันเลยดีกว่า

Cover letter คืออะไร

Cover letter คือ จดหมายที่ส่งไปพร้อมกับเรซูเม่และเอกสารอื่น เพื่อใช้สมัครงาน โดย Cover letter เป็นช่องทางสำคัญที่ให้เราได้สื่อสารไปยัง HR หรือหัวหน้างานเพื่อแนะนำตัว ความสามารถและประสบการณ์ แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจ และเหตุผลว่าทำไมเราจึงเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร

วิธีเขียน Cover letter ที่ดี

 1. เขียนให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น ไม่ควรเขียนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับองค์กร ตรวจสอบคำผิดและไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
 3. ให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าความสามารถและทักษะของเราจะช่วยบริษัทนี้ได้อย่างไร
 4. แสดงความกระตือรือร้นและความตั้งใจออกมา
 5. ปรับแก้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัทที่สมัคร ไม่ควรใช้ซ้ำ

ส่วนประกอบของ Cover letter 

1. ข้อมูลการติดต่อ

 • ระบุชื่อและช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้สมัคร
 • ระบุชื่อบริษัทที่สมัครงาน และผู้ติดต่อ

2. การจ่าหน้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

หากทราบชื่อผู้ติดต่อ ควรระบุชื่อไปเลย

ตัวอย่าง

 • Dear Mr. Brian,
 • Dear Ms. Johnson,

หากไม่ทราบชื่อหรือไม่แน่ใจ สามารถขึ้นต้นด้วยตำแหน่งแทนได้

ตัวอย่าง

 • Dear Hiring Manager,
 • To Whom It May Concern, (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง)
 • Dear Sir or Madam,

3. เนื้อหาหลัก 

ย่อหน้าที่ 1 บอกตำแหน่งที่จะสมัครงาน แสดงความความสนใจต่อตำแหน่งงาน เกริ่นเบื้องต้นว่าทำไมเราจึงเหมาะกับตำแหน่งนี้ และอาจกล่าวถึงข้อมูลด้านบวกของบริษัท เพื่อสร้างความประทับใจให้ HR รู้ว่าเรามีความกระตือรือร้นและหาข้อมูลของบริษัทมา

ย่อหน้าที่ 2 เน้นพูดถึงประสบการณ์ ความสำเร็จ และทักษะของเราที่ทำให้งานลุล่วง รวมถึงอธิบายว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับองค์กรใหม่ได้อย่างไร หากข้อมูลเยอะ สามารถขึ้นย่อหน้าใหม่ได้

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ สามารถใส่ข้อมูลกิจกรรมที่เคยทำสมัยเรียนได้ ควรเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานหรือสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ได้

ย่อหน้าที่ 3 แจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบว่าเราแนบเรซูเม่และเอกสารอื่นมาด้วย พร้อมแจ้งวันที่พร้อมเริ่มงานและข้อมูลติดต่อกลับ

4. ส่วนลงท้าย

ลงท้ายด้วยการขอบคุณที่พิจารณาและปิดด้วยคำลงท้ายจดหมาย

ตัวอย่างคำลงท้ายจดหมาย

 • Yours sincerely,
 • Regards,
 • Best regards,
 • Sincerely,

ตัวอย่าง Cover letter ภาษาไทย

[ชื่อ-นามสกุล ของเรา]
[ที่อยู่]
[ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ]

คุณนที มีชัยศรวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท หมีคำตอบ จำกัด
XXX/X ซอย XXX แขวง XXX เขต XXX กรุงเทพมหานคร 10XXX
contact@meecometop.com

1 กรกฎาคม 2566

เรียน คุณนที

ผม/ดิฉันเขียนอีเมลฉบับนี้เพื่อสมัครงานในตำแหน่งนักเขียน (Content writer) ของบริษัท หมีคำตอบ ที่ลงประกาศในเว็บไซต์ ThinkJob ผม/ดิฉันชื่นชอบการเขียนบทความและฝึกฝนตัวเองมาโดยตลอด และเชื่อว่าจะนำความสามารถนี้มาใช้ในตำแหน่งงานนี้ได้ ผม/ดิฉันจะรู้สึกยินดีอย่างยิ่งหากได้มีโอกาสใช้ทักษะการเขียน และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ร่วมกับทีมของคุณ

ผม/ดิฉันได้มีโอกาสฝึกงานในตำแหน่ง Content writer ที่บริษัท XYZ ช่วงเวลา 3 เดือนนั้น ผม/ดิฉันได้พัฒนาทักษะการเขียนบทความเชิง SEO ให้ติดในหน้าแรกของ Google จากความรู้และประสบการณ์ฝึกงานดังกล่าว ทำให้ผม/ดิฉันมีทักษะในการเขียนคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความและคอนเทนต์ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพิ่ม brand awareness และเชิญชวนให้ซื้อสินค้าและบริการ

ผม/ดิฉันเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานส่งตรงเวลา นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะเรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ ผม/ดิฉันมั่นใจว่าประสบการณ์เเละความชื่นชอบในการเขียนจะทำให้สามารถทำงานร่วมกับบริษัท หมีคำตอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผม/ดิฉันได้เเนบเรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา ผม/ดิฉันหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณนทีเร็วๆ นี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อผม/ดิฉันได้ทางโทรศัพท์ 087-XXX-XXXX หรือทางอีเมลที่ test@gmail.com

ขอบคุณสำหรับการพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
[ชื่อ-นามสกุลของเรา]

ตัวอย่าง Cover letter ภาษาอังกฤษ

[Your name]
[Your address]
[Your contact details]

Natee Meechaisornwong
Human Resource Manager
Meecometop Co. Ltd.
XXX/X Bangkok 10XXX
contact@meecometop.com

July 1, 2023

Dear Mr. Natee,

I am writing to express my interest in the Content Writer position at Meecometop Co. Ltd.as advertised on ThinkJob. I am a recent graduate with a Bachelor of Arts in English, with strong writing skills, a creative mindset, and a passion for crafting engaging content.

In my previous internship, I developed the skills to write SEO content that ranks on the first page of Google search results. I am also proficient in writing blog posts, articles, and social media content in a variety of styles and formats. I am confident that I can use my skills to create content that will increase brand awareness and drive traffic to the client’s website.

In addition to my writing skills, I am also highly organized, efficient, and deadline-oriented. I am also a quick learner and am always open to constructive feedback. I am confident that I can be a valuable asset to Meecometop’s team.

I have attached my resume and application for your review. I am available for an interview at your earliest convenience. Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely,
[Your name]

จากตัวอย่าง Cover letterภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กล่าวไปข้างต้น เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มเข้าใจแล้วว่า ทุก ๆ บริษัทต่างก็ต้องการหาคนที่เก่งและเหมาะสมที่สุดมาทำงาน Cover letter ที่ดีจึงต้องแสดงความมุ่งมั่น ความสามารถและประสบการณ์ของเราอย่างกระชับและน่าสนใจเพื่อให้ HR เลือกเราไปสัมภาษณ์งานนั่นเอง

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ Cover letter เนื้อหาดี ๆ ก็คือเนื้อหาเหล่านั้นต้องเป็นความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของเราจริง ๆ ไม่ใช่ลอกของคนอื่นมา เพราะสุดท้ายแล้ว ตอนสัมภาษณ์หรือทำงานจริง คุณก็จะโดนจับโป๊ะอยู่ดี สุดท้ายนี้หมีคำตอบขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคนที่กำลังหางาน สามารถผ่านเข้าทำงานได้อย่างลุล่วง โชคดีทุกคนจ้า

อ้างอิงข้อมูลจาก

hbr.org
indeed.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด